• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Veliky János: A változások kora

2,890 Ft

A reformkori hazai társadalom minden pontján a bizonytalanság jegyei mutatkoztak meg. Látványosan megrendült a társadalom egész szociális és közjogi rendszere, éhínségek és járványok robbantak ki, amelyekhez a modern korban már szokatlan jobbágylázadás társult. A válság világából egyéni életutak kivezettek, amely megmutatkozott az évszázados szokásoktól eltérő „szabálytalan” életpályák megsokasodásában, a többség számára azonban csak a rendszer egészének megváltoztatása jelenthetett megoldást, s ez 1848-ban a forradalommal el is következett. A magyar politikai közgondolkodás a kialakult helyzetre válságideológiák és reformprogramok formájában nagyon élénken és gyorsan reagált. Ugyanakkor feltűnő, hogy a korszakkal foglalkozó történettudomány fogalomkészletében ez az átalakuló állapot kevéssé tükröződik, pedig a társadalomtudomány sem zárkózhat el – saját tárgya által meghatározott keretek között – a változások „mérésétől”. A szerző ebben a kötetben olyan tanulmányokat és kötetfejezeteket gyűjtött egybe, amelyek a reformkor eme átalakuló világának két fontos vonásával, a változás rendjével (változáselméletekkel) és a polgári szerepkörök kialakulásával foglalkoznak. A kötet fejezetei érintik a társadalom változásának jellemző vonásait, a válsággal foglalkozó reformerek (Széchenyi, Kölcsey, Eötvös József) politikai pozícióit, a változásideológiát (Széchenyi, Kossuth programvitája 1842-44-ben) megszületésének körülményeit csakúgy, mint a változáselméleteket megalkotó reformpolitikusok (gróf Batthyány Kázmér, báró Eötvös József) pályájának újszerű szerveződési módját.

Polgári szerepkörök és változáskoncepciók a reformkor második évtizedében

ISBN 9789632870106
Kiadó: Új Mandátum Könyvkiadó
Megjelenés: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 250 oldal
Kötés: kartonált, ragaszókötött
Méret: 160×235 mm

Tartalom

 

Előszó 7
Reformkor — a változások kora (Bevezetés) 9
I. fejezet. A társadalmi változás irányai 32
1.1. Szabálytalan életpályák 32
1.2. Pozíció változás ok a rendiségen llelül — híj jelenségek 35
1.3. A nemzetiségi és vallási tagolódás hatása 44
1.4. Településtípusok — civilizációs háló – polgárosodás 48
1.5. Értelmiségi szerepkorok — politikai vezetőréteg 55
1.6. Életmód és politikai tagolódás 58
II. fejezet. Reformerek politikai-szociológiai pozíciója 66
II.1. „Nekünk a filozófia templárius lovagjainak kell lennünk” —
Széchenyi poIitikaiszerepkör-értelmezése a „Hitel “megírásakor 66
II.2. A társadalmi reformok művészete — Kölcsey Ferenc az átalakulás
tényezőinek összhangjáról 75
II.3. Eötvös József bizonytalan alkotmányos pozíciója – Metternichhez
küldött politikai memorandumai 1843-ban 83
III. fejezet. Törekvések korszerű polgári szerepkörök megformálására 97
III.1. A „haladás philosophiája” – Polgári szerepköreik és változáskoncepciók
az alkotmányos ellenzékiség kiformálódásának folyamatában az 1840-es
évek közepén 97
III.2. A társadalmi mozgalmak politikai szerepéről — Kossuth ipartámogató
politikájának eszmerendszere 138
IV fejezet. Politikai pályák és polgári szerepkörök 173
IV.1. Hogyan polgárosodót! a magyar arisztokrácia? – Batthyány Kázmér
társadalmi és politikai szerepkörei 173
IV.2. Koreszmék vezérelte politikai pálya – Eötvös József társadalmi
szerepkörei a változó XIX. Században 205
V fejezet. Polgári szerepkörök és váltózáskoneepciók 235

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1