• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1
Category:

Ugrai János: A pallérozatlanság ellenében

1,950 Ft

Az európai eszméktől az abaúji oskolákig. Akár ezt a címet is viselhetné kötetünk, amely áttekinti a 18-19. század fordulójának népoktatással kapcsolatos pedagógiai és oktatáspolitikai törekvéseit, s ezek megvalósulásának körülményeit. A felvilágosodás egyik fő programpontjaként a legalsó rétegek pallérozatlanságának felszámolása közbeszéd tárgya lett a művelt elit körében. Hazánkban is egyre szaporodtak a nép felvilágosítását célul kitűző vitairatok, okfejtések. Erre ráerősített a felvilágosult abszolutizmus modernizációs politikája, amely kialakította az oktatási rendszer legalsó fokának szervezeti kereteit.
E fejlemények tetten érhetők a korszak egyik fontos iskolaközpontjában, a sárospataki kollégiumban is. Tervezetek, tankönyvek, kisiskolákat szabályozó határozatok jelezték a falusi oktatás iránti érdeklődés növekedését. Ezek bemutatását követően a szerző arra keresi a választ, hogy elmélet és gyakorlat hogyan függött össze egymással. Miként alakult a kisiskolák és a benne tanulók száma? Megbecsülte-e környezet a tanítót? Javult-e az iskolák állapota, s az ottani tanítás színvonala?
S miközben válaszokat kapunk ezekre a kérdésekre, egy színes, érdekes, helyenként megdöbbentő kép bontakozik ki az olvasó előtt a kétszáz évvel ezelőtti falusi iskolák mindennapjairól.

Iskolázás a falvakban a polgárosodás hajnalán

ISBN 9789632870175
Kiadó: Új Mandátum Könyvkiadó
Megjelenés: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 131 oldal
Kötés: kartonált, ragaszókötött
Méret: 160×235 mm

Tartalom

 

Bevezetés 7
Szakirodalmi és módszertani megfontolások 9
1. A nép felvilágosítása? – A felvilágosodás és a felvilágosult abszolutizmus népoktatási törekvései 13
A. Az iskolázás mint jog – A népnevelés a felvilágosodás diskurzusában 13
B.Az iskolázás mint alattvalói kötelesség – A felvilágosult abszolutizmus törekvései 17
C.Felbiger és a normaiskola: bécsi népoktatási törekvések 20
2. “A neveletlenség számtalan káros következései” – a hazai népoktatás a 18-19. század fordulóján 30
A.Politikai törekvések 30
B.  Elméleti alapvetések 34
C.Kisiskolák az országban 38
3. Alegegyügyűbb gyermekek kedvekért” – A sárospataki református kollégium és a népoktatási törekvések 43
A.Tantervek és tankönyvek az elemi oktatás és művelődés szolgálatában 43
B.Törekvések a tanítóképzés pataki meghonosítására: Tóthpápai Mihály tevékenysége 50
C.Tóthpápai “utódja”: Nyíry István a népoktatásról 54
D. Komjáthy Ábrahám a gyermekek neveléséről 57
E.Báthory István a tanítók kötelességeiről 64
F. Egy magánnevelő sárospatak vonzáskörzetében – Váradi Szabó János kisiskola-koncepciója 69
4.Tradíciókon és egyházkerületi határokon túl – A sárospataki kollégium kisiskola hálózata 72
A. A hazai református partikularendszer 72
B. Aa sárospataki partikulák típusai 76
C. A sárospataki kollégium partikuláinak száma és földrajzi elhelyezkedése 82
5.  „Egymást kevés panasszal elszenvedik” – Az egyházkerületi kisiskolák a vizitációk tükrében 85
A. Abaúji viszonyok 85
B.Tornai viszonyok 88
C. Gömöri viszonyok 89
D. Felső-borsodi viszonyok 91
E. Alsó-borsodi viszonyok 93
F. Alsó-zempléni viszonyok 94
G. Felsö-zempléni és ungi viszonyok 96
6.  „Az oskola gyenge lábakon áll” – Aaz abaúji iskolázás viszonyai 99
A. Az abaúji egyházmegye tanügyi viszonyainak változásai 100
B.Az iskolalátogatás arányai 1804-isen 106
C. A kisiskolai oktatás minőségi jellemzői egy összeírás tükrében 108
Összegzés 112
Források és irodalom 115
Források, forráskiadványok 115
Szakirodalom 116
Függelék 120
1.A kisiskolák száma a tiszáninneni református egyház kerület egyházmegyéiben a 19. század első harmadában 120
2.A millenniumi gyülekezettörténeti kérdőívek alapján az állandósított tanítót és az academia promotiót
vett öregdeákot fogadó, valamint a tanerőt bizonytalan módon alkalmazó gyülekezetek száma, 1781-1830 120
3.Az abaúji egyházmegye iskoláinak létszáma gyülekezeti bontásban, 1800-1830 124
4.Az abaúji egyházmegye iskoláskorú és iskolás gyermekeinek száma gyülekezeti bontásban, 1804 124
5.Az abaúji egyi iázmegye iskolásainak életkor-összetétele gyülekezeti bontásban, 1826-1828 127
6. Az abaúji egyházmegye iskolásainak összetétele az alapján, hogy hányadik éve járnak iskolába a tanulók, 1826-1828 130

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1