• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Készleten

Tóth Sándor Attila: Latin humanitas, neolatin poézis I/1.

2,300 Ft

Készleten

A szerző kutatási területe a 16–18. század magyar irodalom- és egyháztörténete, különös tekintettel annak a latinitással összefüggő vonatkozásaira. A 18. század végének (és a 19. század elejének) klasszicizáló irodalmi folyamatait kutatva születtek meg a latin humanitashoz kötődő poétikaelmélet általános részét (generalis institutioját), majd műfajelméletét (poesis specialis artis poeticae), az elbeszélő és a lírai költészetét feldolgozó kötetei. Ezeket a folyamatokat a 16. századtól a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig mutatta be.
A főként az iskolákban oktatott poétikaelmélet mellett a latin humanitáshoz költői gyakorlatok is tartoztak. A verselést viszont az iskola falain belül művelők világi vagy egyházi pályájukon is folytatták. Eszerint különültek el a 16–18. század folyamán a latin poézist művelők. A neolatin lírai költészetnek számolhatunk egyrészt világi, másrészt egyházi vonulatával; ez utóbbin belül pedig elkülöníthetjük a katolikus és a protestáns felekezet törekvéseit, melyek azonban nagyon sokszor közös vonásokat mutattak. A katolikus lírai költészetet vizsgálva ugyancsak elválasztható a világi papság és a szerzetesrendek, főként a jezsuiták (és a piaristák) költői működése.
E munka a latin humanitashoz kötődő poézis kérdéseit tekinti tehát át a katolikus (szerzetesrendi) oktatás oldaláról, a tanári és a tudósi költői tevékenység körének két jeles csoportját vizsgálva. Első kötetünkben azokét, akik a poézis oktatásában és művelésében egyaránt számottevő teljesítményt mutattak fel. Ők pedig a humanitas kiépítését meghatározó jezsuiták és követőik, majd ellenlábasaik, a piaristák voltak. Elsőként a szép-jó esztétikai hatalmát is megmutató magyar jezsuita költők bemutatása következik, majd a folytatásban (az I/2. kötet) a nehéz életkörülményeket és tragikus léthelyzeteket átélő, a kor poézisét befolyásoló s művelő piarista atyáké.

Leírás

Fejezetek a magyarországi barokk-klasszicizáló neolatin lírai költészet történetéből (1740–1820)
A jezsuita rend 18. századi költői

ISBN 978 963 9184 22 0
Kiadó: Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged
Megjelenés: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 144 oldal
Méret: 176 x250 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

 

Tartalom

Előszó
7
I. Praefatio: Bevezető gondolatok
11
1. A 18/19. századi magyarországi latinitás irodalomtörténete elé
11
1.1. A humanitas műveltségeszményének romanizált tudati hátteréről
11
1.2. A latinitás mint a rómaivá vált Európa és a rómaivá váló magyarság egyesítője
15
1.3. A latin vers szerepe az újkori poézis történetében
18
1.4. További megfontolások a latin nyelvű poézisről és a magyar nyelvű versköltészetről
22
1.5. A 18. századi neolatin költészet periodizációjának kérdései
25
Fejezetek a jezsuita versköltészetről
29
II. Jezsuita (és exjezsuita) költészet a 18. század második felében
30
1. A jezsuita iskolák és poétikaoktatás a 18. századi Magyarországon
30
2. A 18. század második felének (és a 19. század elejének) jeles jezsuita költői
37
2.1. Makó Pál elégikus Carmenjei
54
2.1.1. Makó Pál pályaképe
54
2.1.2. Makó Pál Carmenjeinek három könyve
55
A/ Az első könyv (Carminum liber I.)
55
B/ A második könyv (Carminum liber II.) elégikus költeményei
63
C/ A harmadik könyv (Carminum liber III.) elégikus poémája
72
D/ Appendix: A Nicomedes című dráma
77
2.1.3. Befejezés: Az elégikus latin carmen Makó Pál poézisében
84
2.2. Horváth Mihály Otia poeticaja
86
2.2.1. Horváth Mihály pályájáról
86
2.2.2. Horváth Mihály Otia poetica (1797; 1805) című kötetéről
87
A/ Az Otia poetica 1797-ben megjelent első füzete
88
B/ Otia poetica: második füzet (1797)
106
C/ Az Otia poetica harmadik füzete (1805)
116
D/ Appendix: Horváth Mihály Poecile című kötetet (1785)
122
2.2.3. Befejezés: az exjezsuita Horváth Mihály latin költészetéről
132
III. (Rész)Összegzés
134
Rövidítések
136
Bibliográfia
137

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1