• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Készleten

Tóth Sándor Attila: „Az istenűlés dicsősége”

1,500 Ft

Készleten

Ungvárnémeti Tóth László (1788–1820) Weöres Sándor Psychéjének felfedezettje, méltatlanul elfeledett tehetségű költő volt. Számottevő és néhol lenyűgöző az a műveltséganyag, amelyből költészete kibontakozott. A torzóban maradt életmű felöleli a 18/19. század fordulója felvilágosodás­kori magyar irodalmának költői tendenciáit és irányait. Költőnk ugyanis a széphalmi mesternek soha be nem vallottan a kéziratos Niza vagy is másképpen a’ senge szerelem dallokban című versgyűjteményében poézisünknek az akkoriban Csokonai Vitéz által művelt, szentimentális-rokokó stílusú, a népnyelvű (vulgáris) dalköltészetből táplálkozó poétai románt szerette volna utánozni, melytől aztán a széphalmi mesterrel való megismerkedésekor elállt. Ízlése – a mester nyomdokain haladva – mindinkább a Kazinczy által művelt, neoklasszicista stílusú s kifinomult nyelvi ízlésre figyelő mitologizáló gráciaköltészet irányába fordul. Ezt a törekvést tükrözi 1816-ban megjelent verseskötete (Versei), melynek kötetkompozíciója a forma alapján megteremtett klasszicista típusú műfaji hierarchiára figyel. A poézisnek a latin humanitással (műveltség) érintkező művelésével azonban nem elégedett meg, s a görögös ideálban elmélyülve 1818-as verseskötetében (Görög versei magyar tolmácsolattal) már igyekezett a német klasszika pindaroszi fenségességét követni, s a Berzsenyi által művelt, patetikusabb nemzeti költőeszmény megfogalmazni. Bécsben azonban orvosegyetemi tanulmányai alatt küzdelmes, feltörekvő életére a pestis fekete pecsétje került.
 
LeírásUngvárnémeti Tóth László költői portréja
[A magyar irodalom kismesterei]

ISBN 963 9184 12 8
Kiadó: Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged
Megjelenés: 2001
Nyelv: magyar
Terjedelem: 184 oldal
Méret: 148×210 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

 

Tartalom

Benevole lector!
7
I. Egy ismeretlen nagy magyar költő
9
Az újrafelfedezés
9
Ungvárnémeti Tóth poézisének weöresi értelmezéséről
9
Az európai ízlés mércéje az életmű megítélésében
15
II. Ungvárnémeti Tóth László pályája 1816-ig
18
1. A pálya irányai verseskötete megjelenéséig
18
Korai esztendők: iskola és poézis
18
Niza és Eliza. Tóth László kéziratos versciklusai
20
A literalizált életforma lehetősége: Tóth László Kazinczy levelezési körében
29
2. Ungvárnémeti Tóth László Versei (1816)
32
Az 1816-os verseskötet exordiuma: Ódák
33
Interludium: Terhes Sámuel gúnyirata Tóth László ellen
45
A mester és a korízlés nyomdokán: Epigrammák
47
Kilépés a tradicionális kánonból: Románcok
53
Alkalmi vers és tanköltemények: az Epithalamium és az Apologok
55
A bölcseleti gondolatok kifejezői: Episztolák
62
A Czinke Ferenccel való polémia episztolája
75
Az önszeretésről szóló tragédiája: Nárcisz
79
Nyelvészeti fejtegetések a kötet végén: Glossák
89
III. Ungvárnémeti Tóth László pályája 1817 és 1820 között
94
1. A tudós költő Pest bontakozó irodalmi életében
94
Tóth László görögségeszményének alakulása
95
2. Tóth László görög költeményei magyar tolmácsolattal (1818)
98
Görög versköltészetének előzményei és irányai
98
A kötet megjelenésének sajtóvisszhangja
99
Kazinczy a könyvek szépművészeti bábája: a verseskötet vignettjéről
100
Az apologikus Előszóban kifejtett irodalomszemléletéről
101
A fennen repülés nyitóversei: pindaroszi Ódák
105
A kötet más mértékű ódái
124
Epigrammák görög és magyar értelemben
129
A görög ízlés újabb költeményei: Idillek
138
Két tanulmány a költői levélről, és újabb episztolák
145
Tóth László tanulmánya a heroidáról
145
Az episztoláról szóló tanulmány
147
A kötetbeli episztolák
148
A görög és a magyar helyesírás kérdései a tudóskodó Toldalékokban
151
3. Tóth László köteten kívüli és nem antik hagyományú versei: Szonettek
151
A szonett néhány történeti-poétikai kérdése: Tóth László rövid összefoglalója a műfajról
152
Tóth László szonettjei
154
IV. Összegzésként
157
Rövidítések
158
Jegyzetek
159
Bibliográfia
174
Irodalomjegyzék
177

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1