• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Készleten

Tóth Sándor Attila: A latin humanitas poétikája I.

1,500 Ft

Készleten

Könyvünk a magyarországi latinság költészete irodalomelméleti munkáinak világába kíván bevezetni, valamint olyan szemléleti kérdéseket tárgyal, melyek a latinitás oktatási rendszerében, a studia humanitatis struktúrájában az irodalomtudat alakulását évszázadokra meghatározták. A szerző azt a tételt igyekszik bizonyítani, hogy az oktatási struktúra nagymértékben szerepet játszott a 17–18. század poétikai tudatában. Az alapkérdés az antikvitás szemléletében gyökerezik, melyet a római humanitas foglal magába. A humanitas prakticizálódása a görög-római műveltségeszmény közvetítését jelentette. Ennek három nagy területe a grammatika, a poétikai és a rétorikai képzés volt. A könyv azt a folyamatot kíséri végig, melyben a humanitas-eszmény átalakulásával mindinkább a poézis válik meghatározóvá.
A poétikai kompendiumok vizsgálata azt bizonyítja, hogy a költészet mindinkább a humán művelődési eszmény maradéktalan megvalósítójává válik, melynek kereteit a fejlődés további folyamatában az általános költészettanok átalakulásával az esztétikum felfedezése tölti be. Az az ismeretanyag és –rendszer, melyet a latin humanitás poétikai kompendiumai nyújtanak, nemcsak a kor poétikatudatának helyesebb megértését szolgálja, hanem a 17–18. század és a felvilágosodás művelődéstörténeti folyamatainak mélyebb megértését is feltételezi.
Ebben a fejlődési folyamatban e könyv kitüntetett szerepet tulajdonít az esztétikai tudományosságban úttörő jelentőségű Szerdahely György (1740–1818) költészetelméleti meggondolásainak, melyek hatást gyakoroltak a magyarországi művelődési program egészére.

Leírás

A költői mesterség általános törvényszerűségei

Lektorálták: Csetri Lajos, Bíró Ferenc, Szörényi László
ISBN 963 85668 4 1
Kiadó: Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged
Megjelenés: 1998
Nyelv: magyar
Terjedelem: 236 oldal
Méret: 176 x250 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

 

Tartalom

Prooemium
7
I. A görög paiedia és a latin humanitas etikája a 17–18. század és a felvilágosodás értékrendszerében
11
1. A paideia és a humanitas – görög és római embereszmény
11
2. Latinitás, humanitás, eloquentia és az iskolai oktatás
17
II. A latin nyelvű humanitas poétikai szemlélete és általános költészetelmélete
46
1. Stíluskérdések és a latin humanitás. A grammatikai és a rétorikai hagyomány, valamint az antik és neolatin minta a poétika rendszerében
46
2. Népszerű (protestáns és jezsuita) poétikai kompendiumok és rendszerformáló hatásuk
91
A/ A protestáns Vossius poétikai összefoglalói
94
A költészet természete és alkata (De artis poeticae natura et constitutione)
94
A költészet törvényszerűségei (Institutiones poeticae)
104
Az utánzás (De imitatione)
110
B/ A jezsuita Masenius Palaestrája a kötött eloquentiáról
112
C/ A poétikai rendszerszerűség és típusalkotás kérdése Vossiusnál és Maseniusnál, valamint a továbbgondolás lehetősége a 18. századi kompendiumokban
123
3. A poétika kérdései Szerdahely György generális költészettanában
129
III. A grammatikai-rétorikai-poétikai kompendiumok függelékei: stilisztikák és metrikák
175
1. Stilisztikai összefoglalók a jezsuita iskolából
175
2. A gyakorlati képzés alappillérei: metrikák
175
IV. Befejezés helyett Argumentum
193
Rövidítések
204
Jegyzetek
208
Bibliográfia
226
Résumé
234

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1