• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Ravazdi László (szerk.) Molnár Imre válogatott írásai

1,900 Ft

Készleten

1989. március 6-án hunyt el a Szigetvári Várbaráti Kör alapító elnöke, a Zrínyi Miklós Gimnázium tanára, igazgatóhelyettese, a város díszpolgára, a helytörténeti tevékenység meghatározó egyénisége, Molnár Imre. Emlékezni általában nagy emberekre szoktak, akik az adott közösség, vagy az ország érdekében tettek olyan cselekedetet, ami a késő utókornak is példaként szolgál. Itt, Szigetváron ilyen ember volt a Tanár Úr. A Győr-Sopron megyéből származó középiskolai tanár 37 évet élt városunkban. Babóton született 1920. november 2-án. A kapuvári polgári iskola elvégzése után a kőszegi bencés gimnáziumban tanult. A tanári pályára készülő fiatalember jó német és latin tudással rendelkezik már, amikor 1942-ben behívót kap, és csaknem hat évet tölt a fronton és hadifogságban. A szenvedések mellett ez az orosz nyelvismeret megszerzését jelentette számára. 1949-ben már tanítói oklevéllel pedagógusként dolgozhatott Pécsett, ahol 1950-52 idején a Szakérettségi Tanfolyam igazgatóhelyettese volt. A folyamatos önképzés és továbbképzés révén előbb orosz, majd magyar-latin szakon szerzett tanári diplomát. 1952 szeptemberétől Szigetváron élt és dolgozott, először diákotthonigazgatóként, majd a gimnázium igazgatóhelyetteseként. Ezt a beosztását nyugdíjazásáig megtartotta.
Szinte az első perctől kezdve a Zrínyi vár, Szigetvár történetének kutatása lett életcélja. 1952 nyarán a szigetvári középiskolai kollégium megszervezésével bízta meg az akkori megyei tanács. A sürü termetű, csöndes szavú fiatalember akkor még nem gondolta, hogy egy életre rabul ejti a vár varázsa, s lesz Illyés Gyula szavaival élve a „ legszigetváribb szigetvári.”
Mivel a kollégiumot a várban helyezték el, már az első évben a kollégistákkal együtt sokat dolgoztak az elhanyagolt, rendezetlen várpark rendbetételén, a Zrínyi hagyományok gyűjtésén, a meglévők gondozásán, „…ezt a tevékenységet annyira megkedveltem, hogy minden szabad energiámat erre fordítottam a szó legszorosabb értelmében vett társadalmi munkában. 
 
Leírás[A Szigetvári Várbaráti Kör Kiskönyvtára 22.]

Kiadó: Szigetvári Várbaráti Kör
Megjelenés: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 208 oldal.
Méret: 150×210 mm
Kötésmód: keménytáblás, cérnafűzött

Ennek a belső parancsnak engedelmeskedett élete utolsó percéig. Minden energiáját a Zrínyi – kultusz ügyének, Szigetvár kutatásának szentelte. Soha nem feledte azonban, hogy ő elsősorban pedagógus. A szigorú, következetes embert ezért tisztelték és szerették tanítványai. O nem egy volt a pedagógusok közül, ő volt a Tanár Úr nemcsak az iskolában, hanem a városban is. Kevés tanítónak adatik meg ez a megszólítás.
Molnár Imre szigetvárivá válásában döntő szerepet játszottak az 1956-os események. Zrínyi téri beszédével kivívta a városlakók elismerését. A forradalom utáni viszonylagos konszolidációt kihasználva 1959-ben Szigetváron elsőként alapított egyesületet. Eger után másodikként városunkban alakult meg a Várbaráti Kör. Barátai, ismerősei tisztelték, így őt választották meg a 163 fős közösség vezetőjének. Ezt a tisztségét negyedszázadon át viselte nagy lelkesedéssel és odaadással.
Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy a Molnár Imre vezette Várbaráti Körnek komoly szerepe volt Szigetvár várossá nyilvánításában, az 1966. évi jubileumi ünnepség sikerében, a Zrínyi ünnepségek kiszélesítésében.
Szigetvár történetéről és kedvenc témájáról, a török korról, a Zrínyiekről közel háromszáz írása jelent meg. Latin nyelvről fordított írásai a szakemberek körében is érdeklődést keltettek.
Molnár Imre minden alkalmat megragadott, hogy a városlakókat megismertesse Szigetvár történetével. A gimnázium tanúlóiba bele oltotta a város történelmi múltjának megismerését, szeretetét. Hangversenyek, író-olvasó találkozók, előadóestek, kiállítások segítették a kor, a Zrínyi család, a hősi múlt elismerését. Számtalan általa szervezett rendezvény közül említésre méltó a költő- hadvezér Zrínyi Miklós 363. születésnapján rendezett Zrínyi-lakoma. Az ő nevéhez fűződik az 1966. évi történész konferencia megszervezése is, melynek terméke a Szigetvári emlékkönyv. Nagy szerepet játszott a város történelmi emlékeinek megmentésében, felújításában is. Aktív munkája nyomán több történelmi személy kapott szobrot Szigetváron. Véleményt nyilvánított városrendezési ügyekben, új utcák, lakótelepek elnevezésénél. Ha a környezeti kultúráról, a város szebbé tételéről esett szó, mindig tűzbe jött. Javaslatait megfogadták a város vezetői.
De nem csak a városlakókat nyerte meg a Zrínyi-kultusz ügyének, hanem országosan, sőt országhatárainkon túl is felfigyeltek Molnár Imre tevékenységére. Kapcsolatot teremtett a külföldön élő, különösen a környező országok magyarjaival. E kapcsolatok eredményeként számos Szigetvárra és Zrínyiekre vonatkozó emlékkel gazdagodott a város, a Várbaráti Kör, a város lakossága. A közös történelmi múlt, a határok nélküli Európa nála már régen megfogalmazódott.
Molnár Imre élő, gyümölcsöző, baráti kapcsolatot épített ki sok hazai intézménnyel, egyetemmel is. Hosszasan lehetne sorolni azokat az ötleteket, megvalósult terveket, melyet a Zrínyi kultusz ápolásában, ébren tartásában végzett. A teljes képhez hozzá tartozik azonban az a sok gáncsoskodás, meg nem értés, bizalmatlanság is, melyben ugyancsak része volt. Az akkori párt és állami vezetők második „Petőfi-kör”-nek titulálták a Várbaráti Kört, mely nyíltan merte vállalni a nemzeti múltunkkal való azonosulást, az internacionalizmus helyett a hazafiságot. 1984-ben 25 évi elnöki tevékenység után lemondott tisztségéről. Ekkor már komoly beteg volt, de szerencsére, ha betegágyán is, megérhette nagy álmát, a töröktől való felszabadulás 300 éves évfordulójának ünnepségeit. 1989. március 6-án hunyt el. A tartalmas életpálya végén felmerülhet a kérdés: mit kapott mindezért, milyen anyagiak húzódtak meg a háttérben, amiért ő közel 4 évtizeden át dolgozott.
Úgy gondolom, a legpregnánsabban ő maga válaszolhat ezekre a kérdésekre:
„… e tevékenységem ellátásáért aktív pedagógus koromban egyetlen óra kedvezményt sem élveztem. Ezen a címen sem forint jutalmat, sem tiszteletdíjat nem kaptam. Szigetvár határain túlról jövő erkölcsi elismerésben viszont bőven volt részem. De legyen szabad megemlítenem, hogy amikor az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést kaptam, mint gimnáziumi tanár, mikor a Munka Érdemrend ezüst fokozatát kaptam a jubileumi ünnepségek szervezőjeként, mikor a Szocialista Kultúráért kitüntetést kaptam a műemlékvédelem terén végzett munkámért, nálam ezeket a kitüntetéseket nem kísérte pénzjutalom. Általában úgy könyvelnek el – mint ezt egy al~ kalommal Darvas József melioratív csengéssel tudomásomra is adta -, mint a vár bolondját, aki örül, ha dolgozhat érte valamit. ” És tette a dolgát, ahogy lehetett. Szinte haló poraiból felélesztette az ötvenes évek elején, s tette valódivá, élővé a Zrínyi-kultuszt. Lelkesedésével megmozdított egy kisvárost, felemelte egy olyan régióba, hol nem kis túlzással mondhatjuk Klaniczay Tibor akadémikus szavaival, hogy „működése alatt Szigetvár a honismeret és a hagyományőrzés valóságos szimbólumává lett.” Emlékét igazán megőrizni nem kitüntetései, díszpolgári címe, még csak nem is egyedül írásai hivatottak; hanem akik a honismereti munkát szeretett városában folytatják, azok biztosítják egyben legfőbb érdemének felmutatását a lelkesedéssel, a kitartóan végzett munka továbbvitelével.
Az általa létrehozott és negyedszázadon át működtetett Várbaráti Kör megalakulásának 50. évfordulója alkalmából válogatott írásainak kiadásával tisztelgünk emléke előtt.

Ravazdi László

Tartalom

Molnár Imre
5
A török hódoltság kora
A mohácsi csata török szemmel
10
Szigetvár ostroma
18
Egy rendkívüli hírmondó vallomásáról készült jelentés
22
Dokumentumok Szigetvár ostromáról a drezdai levéltárban
28
Szigetvár jubileuma ( 1566-1966 )
31
Emlékezés Szigetvár 1566. évi hőseire
35
290 éve tűnt le a török félhold Szigetvár egéről
40
A töröktől való felszabadító hadjáratok 300. évfordulója elé
42
306 évvel ezelőtt történt…
44
A legemlékezetesebb Zrínyi-ünnepség
46
Az első irodalmi értékű, latin nyelvű kiseposz Szigetvár hősivédelméről
51
A Szigeti veszedelem
57
Ismeretlen német történetíró Szigetvár ostromáról
63
175 éves Theodor Korner Zrínyi-drámája
65
A jelenleg használatban lévő török és magyar középiskolai történelem-tankönyv Szigetvár ostromáról
69
Szigetvár a török uralom alatt
75
Szigetvár felszabadításának emlékérmei
80
Az első szigetvári Zrínyi ünnep emlékverse
82
A költő-hadvezér Zrínyi Miklós
Zrínyi Miklós / érettségi témakör /
86
A költő Zrínyi Miklósról az „In consensum epigramma” kapcsán
101
Sors bona, nihil aliud
105
A katonaköltő Zrínyi Miklós
108
Helyismereti írások
A vár kialakulása és kapcsolata a várossal
120
A szigetvári plébániatemplom
124
A szigetvári plébániatemplom kupolafreskója
125
A Templom tértől a Zrínyi térig
129
A szigetvári bosnyákok emlékei
134
Hódolat a szigeti Zrínyinek
136
Emlékbeszéd Szent István királyunk halálának 950. évfordulóján
142
Törvényhozó Nagy Szulejmán szultán az USA-ban
144
Szulejmán szultán felesége nyomában
148
Kumilla kútja
149
Tinódi Lantos Sebestyén életútja és életmüve
150
Istvánffy Miklós történetíró, a magyar Livius
156
Ki volt Evlia Cselebi?
159
Bethlen Gábor háztüznézője
160
Pázmány Péter a mértéktelen italozás ellen
163
Batthyány Kázmér
165
Utcanévadónk: Irányi Dániel
167
Perczel Mór és Victor Hugó találkozása
171
Szigetvár végpercei
174
Korabeli újság beszámolója a sajtószabadság kihirdetéséről
177
Emlékmű a nagyharsányi hegy ormán
179
A Lánchíd
181
Vélemények a magyar nyelvről
185
A Corvinák hazatérése
187
Gondolatok a Műemléki Albizottságok X. Országos értekezlete után
190
Gondolatok a nemzeti hagyományról
193

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1