• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Készleten

Nagy András (szerk.): Gegesi Kiss Pál műgyűjteménye

3,050 Ft

Készleten

A magyar kultúrtörténet szellemi-spirituális műhelyeinek sorában – Vasárnapi Kör (a fiatal Lukács György és barátai); Sziget (Kerényi Károly, Szerb Antal és mások) és társaik – fontos helyet foglal el az 1945 és 1949 között működött Európai Iskola. A tagságot elsősorban képzőművészek és művészettörténészek alkották, de irodalmárok és orvosok is voltak körükben. Az utóbbiak közé tartozott Gegesi Kiss Pál (1900-1993) gyerekgyógyász is, akit több okból is számon tart a művészettörténet. Forgács Hann Erzsébet szobrászművész férje volt, az Európai Iskola alapító tagja, jelentős műgyűjtő, és végül művészeti íróként is tevékenykedett. Több mint ezer tételből álló műgyűjteménye 1957-ben Martyn Ferenc javaslatára, Hárs Éva művészettörténész munkája eredményeképpen került a pécsi Janus Pannonius Múzeum birtokába; jelen kiadvány egyrészt a gyűjtemény legfontosabb darabjait (Gulácsy Lajos, Derkovits Gyula, Egry József, Bálint Endre, Anna Margit, Schaár Erzsébet és mások munkáit), másrészt Gegesi Kiss és Forgács Hann pályájának művészettörténeti kontextusát mutatja be.

SBN 963 9297 53 4
Kiadó: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs
Megjelenés: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 168 oldal.
Méret: 160×235 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

Jól érezhető a törekvés, hogy a kötet egyensúlyba hozza egymással az orvos és a műgyűjtő-esszéista Gegesi Kiss alakját. Az írások sorát rövid életrajz nyitja, melynek főbb pontjaiból a szakmai karrier íve bontakozik elő; az életrajzot követő tévéinterjú (készítette Kardos István) szövege alapján a nagyszabású kutatói, gyógyítói és tudományszervezői pálya szakmai részletkérdéseiről informálódhatunk. (Ebben az interjúban is megjelenik a műgyűjtői tevékenység, de csupán afféle mellékszál.) Az orvosi oldal ellensúlyaként következik Práger László beszélgetése, mely a hetvenes évek elején készült, szorosan az Európai Iskola működéséhez kapcsolódóan. E beszélgetés legizgalmasabb részei talán azok, amelyekben Gegesi Kiss az Európai Iskolához tartozó alkotóművészek, illetve a “teoretikusok” kapcsolatáról beszél. Gegesi Kiss több kiadványban is megkísérelte értelmezni azt a szellemi-történelmi szituációt, melyben az iskola megkezdte működését; ezek közül jelen kötet (művészeti írásainak részletes bibliográfiája mellett) újra közli Gegesi Kiss Élet, ember, művészet című munkáját, amely 1946-ban jelent meg. Itt felvetődhet a kérdés, hogy milyen intellektuális rangot kell tulajdonítanunk Gegesi Kiss esszéinek. Erre Nagy András is utal a kötet egy helyén, némi távolságtartást sejtetve ez ügyben. “Sajátos módon ennek a lebegő, ‘túl általános’ kontextusnak a túlzottan tágas, dilettánsnak ható elméleti fejtegetése jelenik meg az Európai Iskola teoretikusainak, így elsősorban […] Gegesi Kiss Pálnak művészeti írásaiban”. Gegesi Kiss fent említett írása az életfilozófia és élményesztétika fogalmi készletéből építkezik, mondandóját némi utópisztikus túllelkesültséggel színezve; egyrészt érdekes dokumentum, ahogy egy szemtanú látta az Európai Iskola szellemi háttérvilágát, másrészt világossá teszi azokat a pozíciókat is, melyek alapján a kommunista kultúrpolitika az iskola munkáját később dekadensnek és irracionalistának minősíthette.
Forrásértékű az a visszaemlékezés, melyet Gegesi Kiss készített az Európai Iskola történetéről Passuth Krisztina közreműködésével. A korszak szereplőiről rajzolt, láttató erejű kisportrékat és más érdekes részleteket tartalmazó szöveg egyik legérdekesebb része arról szól, hogy mely szempontok alapján dőlt el, kiket hívjanak meg az Európai Iskola tagjai körébe. Jól körvonalazódnak itt azok a határvonalak, melyek a fiatalok számára is elfogadható “nagy öregek” (Czóbel, Egry, Márffy), a teljességgel elutasított Római Iskola, valamint a napjainkban egyre jobban felértékelődő “másodvonal” (Kádár, Scheiber, Schönberger) között húzódtak meg. Gegesi Kiss nem szépíti saját szerepét, nyíltan beszél arról, hogy egyrészt mennyire ellenkezett ízlésével például a nonfiguratív festészet (melyet nem támogatott), másrészt arról a ma már szinte értelmezhetetlen társadalmi távolságtartásról is, mely az elismert orvosprofesszor, illetve a húszas éveik közepén járó fiatal művészek kapcsolatát jellemezte. Gegesi Kiss alapítója, szervezője, támogatója, ideológusa volt az Európai Iskolának; érdekes olvasni, ahogyan az akkori progresszív művészvilágot egy határozott, ítéleteiben biztos, elfogultságait és erőszakosságát sem tagadó, ízig-vérig középosztályi habitussal rendelkező “nem-művész” idézi meg. A kötetet Anghy András Délután című, Forgács Hann Erzsébet szobrairól írott esszéje egészíti ki, melynek gondolatmenete az ember testtartásának és gesztuskészletének esztétikai értelmezési hagyományából indul ki, az idevágó irodalomból Kleist Marionett-színház tanulmányától kezdve Lessing Laokoónjáig terjedően válogatva; majd (Franz Rosenzweig egy megjegyzése nyomán) a Forgács Hann szobrok képi intenzitásának értelmezési kulcsát egy bibliai előképben, az isteni “találkozásban részt vevő teremtmény” szakrális távlatokat is nyitó alakjában pillantja meg.
Röviden szólni kell a kötet figyelemre méltó fotóanyagáról is; a Gegesi Kiss- és Forgács Hann-portrék mellett sok életképet is közöl a kötet, melyeken művész barátok láthatók (Vilt Tibor, Egry József, Kmetty János, Schaár Erzsébet), de a könyv negyvenharmadik oldalán egy riportfotószerűen rögzített, a fiatal Vas Istvánt és Szántó Piroskát megörökítő hangulatos pillanatfelvételt is megtekinthetünk.

Havasréti József

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1