• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Mészáros Ádám: Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán

2,300 Ft

Készleten

A büntetőjogi felelősség anyagi jogi feltételei, kategóriái az elmúlt időszakig stabilnak voltak mondhatók. Mindemellett a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) hatálybalépését követő, szinte már követhetetlen számú módosítás következtében, ideértve az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatait is, a Btk. koherenciája – főként a Különös részt illetően – az elmúlt évtizedek alatt megbomlott. Arra való tekintettel is, hogy a módosításokra többször eltérő kriminálpolitikai célok hatására került sor, szükségesnek tűnt egy új, tartalmában egységes, szakmailag megalapozott Büntető törvénykönyv megalkotása. Ennek érdekében 2001. március 14. napján kísérlet indult a teljes büntető anyagi jog újrakodifikálására: Dávid Ibolya akkori igazságügy-miniszer asszony Kodifikációs Bizottságot hívott össze, amelyben a büntetőjog kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakemberei foglaltak helyet. Az elkövetkező bő fél évtized alatt rengeteg tanulmány, cikk jelent meg a büntetőjog kodifikációjával kapcsolatban. 2003-ban Wiener A. Imre, 2006-ban pedig Ligeti Katalin publikálta a Btk. Általános Részére vonatkozó, indokolással ellátott normaszöveg-tervezetét. 2007-ben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) készítette el az új Büntető törvénykönyv, illetőleg a Katonai büntető törvénykönyv tervezetét. Időközben a kormányzat feladta a teljes anyagi kódex megalkotásának koncepcióját, és már csak egy új Általános részben gondolkozott.
Végül sem új Btk., sem új Általános rész nem született. A kodifikációs kudarcot a 2009. évi LXXX. törvény enyhítette.
Ezt követően – 2010-ben – új kormány került az ország élére, amely szintén napirendre tűzte az új Btk. megalkotását.

Leírás

A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései

ISBN 978 615 5181 43 6
Kiadó: Virágmandula Kft.
Megjelenés: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 178 oldal
Méret: 176×250 mm
Kötés: kartonált, ragasztókötött
Ár: 2300 Ft

A kutatás azt a feladatot tűzte maga elé, hogy segítséget nyújtson az új Btk. alkotóinak abban, hogy dogmatikailag koherens normaszöveget alkossanak, legalább a büntetőjogi felelősség alapkategóriáit illetően. Ennek a feladatnak kétfajta eszközzel tud eleget tenni. Egyrészt, ha bemutatja és értékeli azokat a megoldási javaslatokat, amelyek az elmúlt 10 évben születtek. Ennek során alapvetően az igazságügyi tárca hivatalos tervezeteit, azoknak is a büntetőjogi felelősséget érintő rendelkezéseit (alapelvek, a bűncselekmény fogalma, stádiumok, szándékosság / gondatlanság, elkövetők, felelősségi akadályrendszer) tekintem át. Utalásszerűen kérek ki csupán Wiener A. Imre és Ligeti Katalin „nem hivatalos” művére. Másrészt, ha külön résztanulmányokat szentel a büntetőjogi felelősség egyes problematikus területeinek, felfedi és áttekinti azokat, illetőleg értékeli az azokkal kapcsolatos álláspontokat, és nem nélkülözi egyfajta megoldási javaslat nyújtását sem. A főbb területek ezzel kapcsolatban a bűncselekmény fogalma, a társadalomra veszélyesség kategóriája, a büntetőjogi felelősségre vonás akadályrendszere, a jogos védelem és a megelőző jogos védelem, illetve az elkövetők.
A vizsgálat főbb szempontjai az említett két célkitűzés tekintetében valamelyest eltérőek. A tervezetek értékelése során azt kell szem előtt tartani, hogy a tervezett rendelkezések megfelelnek-e az alkotmányos elveknek, a büntetőjog, illetve a jogalkotás szakmai követelményeinek. Az alkotmányos elvek tekintetében kiemelendő a normák pontos és egyértelmű meghatározása, a normavilágosság, ami egyrészt azt a követelményt támasztja, hogy az új törvény az állampolgárok számára közérthetően rögzítse a büntetőjogi tilalmakat, másrészt pedig azt, hogy azok mind az állampolgárok, mind a jogalkalmazók számára egyértelműek, és felismerhetően értelmezhetőek legyenek. A büntetőjog szakmai követelményei közül a hazai büntetőjog-alkotás és -alkalmazás 130 éves hagyományait, a modern büntetőjogi elveknek való megfelelést, a rendelkezések alkalmazhatóságát kell kiemelni. Végül az sem maradhat figyelmen kívül, hogy a büntetőjogi normák olyan formában kerüljenek rögzítésre, amely megfelel a jogszabályszerkesztés technikai követelményeinek, különös tekintettel az érthetőség, adekvátság, határozottság és a koherencia szempontjaira.
A tanulmányok alapvetően a büntetőjogi dogmatika módszerét követik, ez a hatályos jogszabályok értelmezése, a jogösszehasonlítás és a vonatkozó bírói gyakorlat összevetése által a rendelkezések kritikai vizsgálatát jelenti.

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1