• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Készleten

Lengyel Gábor (szerk.): Utak és alternatívák

2,500 Ft

Készleten

“Utak és alternatívák”
Előadások és tanulmányok az 1917-es orosz forradalom 90 éves évfordulója alkalmából
MOSZT-könyvek 3.
Pécs, 2009.
 
Előadások és tanulmányok az 1917-es orosz forradalom 90 éves évfordulója alkalmából
Pécs, 2009
PTE-BTK Történettudományi Intézet – Modernkori
Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport
 
Előszó
A 2004-ben alapított Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti
Kutatócsoport – MOSZT– immáron harmadik kötetéhez érkezik el jelen
kiadványunkkal. Első publikációnk, amelyet egyben sorozatindító munkának is szántunk, 2006-ban látott napvilágot, „Önkényuralom, alkotmányosság, forradalom” címmel, ez a 2005-ös, az első orosz forradalom
centenáriumának tiszteletére rendezett konferenciánk anyagát bocsájtotta közre. Második kiadványunk egy különleges forrásgyűjtemény
volt, amelyet a Moszkvai Terra kiadóval közreműködve jelentettünk
meg, ebben a történelem talán leghíresebb Ohrana ügynökének, Jevno
Azefnek a fennmaradt levelezését közöltük, elsőként magyar nyelven,
egy nagy létszámú fordítói team több mint két éves, lelkes munkájának
eredményeképpen.
Jelen kötetünk a 2007-ben „Utak és alternatívák” címmel, a második
orosz forradalom 90-éves évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi
konferenciánk anyagát, és az ahhoz kapcsolódó tanulmányokat tartalmazza. Műhelyünk fejlődését mutatja, hogy ki tudtuk terjeszteni az előadók körét, lengyel és francia szerző is részt vesz a kötetben, valamint
Budapestről, az ELTE-ről, és az MTA Történettudományi Intézetéből is
érkeztek előadóink, de megemlíthetjük, hogy az egyetem más karainak,
és más egyetemeknek, pl. a kaposvárinak az oktatóit is – külön kuriózumként a pécsi egyetem orvosi karának társadalom és egészségtörténet
tárgykörben publikáló professzorát – akik bekapcsolódtak munkánkba.
Ezt a fajta jó értelemben vett eklektikusságot a kutatócsoport megalapítása óta tudatosan vállalja és alkalmazza, hiszen a műhely 5 évvel
ezelőtt éppen azért alakult, hogy a régióban élő és dolgozó, történeti
ruszisztikával, szovjetológiával primer vagy szekunder kutatási területként foglakozó, vagy az országban máshol élő, de munkánk iránt érdeklődő oktatókat, tudósokat összefogja, eredményeiket egymással megismertesse és közzétegye, számukra fórumot biztosítson.
A kötetben szereplő írások mindennek következtében nem egyenletesek sem tematikájuk, se forráskezelésük, sem terjedelmük tekintetében. Szerepelnek a kötetben valódi előadások, amelyek jegyzetapparátus nélkül egy-egy téma nagy gondolati ívét rajzolták fel, szerepelnek
lábjegyzetekkel kiegészített résztéma feldolgozások, és alaposan megírt,
minden szempontból nagy szakmai értékű tanulmányok magyar és angol
nyelven. Természetesen minden írás az orosz illetve a szovjet történelem
tárgyalt korszakához kapcsolódik szorosabb vagy tágabb értelemben,
szerkesztésük rendezőelvének a legegyszerűbb és legősibb megközelítésmódot, a kronologikusságot választottuk.
Az eklektikusság, amely alatt szakmai, tematikai, és módszertani
sokszínűséget értünk elsősorban, azt is jelenti, hogy tudatosan vállaltuk
egyetemi hallgatók, doktoranduszok, vagy PhD jelöltek neves professzorokkal együtt történő szerepeltetését, írásaik együtt történő közlését. Meggyőződésünk, s ez műhelyünk egyik legfőbb célja is egyben,
hogy hallgatóinknak, a fiatal tehetségeknek fórumot kell biztosítani akkor is, ha jelen munkáik színvonala még nem kiforrott, szárnypróbálgatásaikhoz teret kell biztosítanunk, mert ők jelentik szakmánk utánpótlását. Ugyanakkor megtisztelő az ELTE neves professzorának közreműködése a konferencián és a kötetben, amely olyan szakmai minőséget jelent, amelynek elérése célul tűzhető ki a fiatal kutatók számára, és egyúttal komoly tapasztaltszerzési lehetőséget is biztosít részükre.
Kötetünket, mint utaltunk rá, tematikai gazdagság jellemzi, az írások
sora a krími háború orvostörténeti szempontú feldolgozásától a csecsen
kérdés történeti gyökereinek vizsgálatán keresztül, frissen előkerült magyar vonatkozásokat is tartalmazó források közlésén, és nagy teoretikai
vitákon keresztül a Szovjetunió, illetve Oroszország modern problémáinak taglalásig terjed, komolyan véve a címben jelzett „Utak és alternatívák” téma-meghatározást. Nem az 1917-es forradalom kérdéséhez kívántunk újabb és újabb adalékokat hozzátenni, hiszen ez a történetírásnak a rendszerváltás óta szinte divattémája, hanem az előzményeket és a
következményeket, a lehetőségeket kívántuk elsősorban számba venni,
mert így a tágabb perspektívájú megközelítés mellett, az írásoknak is
sokkal szélesebb körét tudtuk közölni.
Külön meg kell említeni, hogy a jelenlegi, mindenki által jól ismert
anyagi és finanszírozási feltételek közepette ez a kötet nem születhetett
volna meg, ha szakmai diákszervezetek, és korrekt kiadó nem állt volna
a munka mellé, mert a megjelenés anyagi forrásai csak így voltak biztosíthatóak.
Fentiek előrebocsájtásával kívánunk az olvasónak jóízű böngészést
és válogatást a tanulmányok között, ízlésének és érdeklődésének megfelelően.
Bebesi György egy. docens
A kutatócsoport vezetője
Pécs, 2009.
 

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1