• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Készleten

Category

Kupa László: A polícia alkonyától a szociológia hajnaláig

6,000 Ft

Készleten

A magyar szociológiai gondolkodás a reformkortól a századfordulóig

Könyvészeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155181856
Megjelenés: 2012
Terjedelem: 558 o.
Méret: 148×210 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

Ismertetés
…………………………………………………………………………………………………………………………

A könyv a hazai szociológia kialakulásának a történetével foglalkozik. Ennek a történetnek a megírása nemcsak azért nem tekinthető egyszerű feladatnak, mert annak részei maguk sem kidolgozottak, hanem azért sem, mert voltaképpen az a kérdés sem egészen tisztázott, hogy ’minek a történetéről’ van szó. A feldolgozás elsősorban két, az egyetemes szociológiatörténetben ismert elméleti pillérre támaszkodik. Egyfelől, a ’francia tudományt’, vagyis a szociológiát nem szaktudományként felfogó, ún. szintetikus szociológiát tekinti a hazai tudományosság számára elméletileg releváns értelmezési keretnek, másfelől pedig a ’francia tudomány’ kritikájaként is megjelenő, a politikatudományhoz/ államtudományhoz képest ’kiegészítő’ funkcióval bíró és a hazai gondolkodást jelentős mértékben befolyásoló német társadalomtant. A hazai szociológiai oktatásban a magyar szociológiatörténet számára is jutott hely az elmúlt félévszázad folyamán. Jelen munka is elsősorban ezt a képzési célt kívánja szolgálni, olyan, az utóbbival kapcsolatos kurzusok területén, melyek oktatása akár több évtizedes múltra tekinthet vissza. Mindazonáltal könyvünk abban az értelemben ’hézagpótlónak’ tekinthető, hogy tudomásunk szerint a magyar szociológia kialakulását, annak 19. századi történetét összegző monográfia még nem készült. Ilyenformán igyekszünk nem megfeledkezni arról a tradicionális kötelezettségünkről sem, hogy ily módon is fejet hajtsunk a nagy elődök munkássága előtt.

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

Előszó 7
I. ’Minek a története’? 17
1. A szociológia prehistorikuma 17
2. A francia szociológia kezdetei (A. Comte és A. Tocqueville) 30
3. A ’políciától’ a ’társadalomtanig’ 45
II. Az intézményesülés típusai (az ’egyetem’ és az ’akadémia’) 57
1. A ’nemzeti akadémiák’ és a humboldti egyetem modellje 57
2. A reformkori intézményesülés és akadályai 69
3. A hazai tudományos élet az önkényuralmi rendszer éveiben 84
4. A dualizmus korának’ sikertörténete’ 91
III. Az egyezményes filozófia (Hetényi János és Szontagh Gusztáv) ’szociológiai érdeklődése’ 111
1. A hazai filozófia néhány fontosabb jellemzője 111
2. A ’nemzeti filozófia gondolata’ az ’egyezményeseknél’ 116
3. A ’nemzeti szociológia’ problémája az ’egyezményesek’ elméletében 126
IV. A ’pályaelhagyó’ előfutár: Hunfalvy Pál 147
1. Munkamegosztás és társadalom 148
2. ’Néptudomány’ és ’társodalmi rajz’ 160
3. A német társadalomtani irányzat (L. v. Stein és A. Widmann) bemutatása 174
V. Az ’állam társadalmasításának’ problémája Eötvös József elméletében 187
1. Az ’Uralkodó eszmék’ keletkezéstörténetének és külföldi fogadtatásának néhány kérdése 188
2. Tudományelméleti alapvetés 201
3. A ’társadalom államosítása’ 234
4. Az ’állam társadalmasítása’ 256
VI. Kautz Gyula ’termékeny tagadása’ 273
1. A megreformált államtudományok és elméleti következményeik 275
2. Az önálló társadalomtan/szociológia tagadása 282
3. Kautz társadalomleírása 285
VII. Lubrich Ágost társadalomtani utópiája 307
1. Tudományelméleti-módszertani alapvetés 312
2. Kapitalizmus-kritika 315
3. A szocializmus koncepciója 318
4. Nyilvánosság és közvélemény 333
VIII. Concha Győző társadalomtana 341
1. Eszme és tudomány 343
2. A társadalomtan, mint diszciplína 357
3. A Stein-hatás 368
4. Concha társadalomtani nézetei 379
IX. A szociológia határán: Beöthy Leó tudományos munkássága 413
1. Szociológia és nemzetgazdaságtan 418
2. Beöthy Comte-portréja 430
3. Beöthy társadalomnéprajzi elmélete 436
X. Pulszky Ágost szintetikus szociológiája 465
1. Tudományelmélet 469
2. Társadalomelmélet 475
3. Állam- és jogbölcselet 492
4. Társadalomnéprajzi gondolatok 503
5. Politikaelméleti munkásság 513
Felhasznált irodalom

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1