• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Készleten

Hatvani Zsolt: Az angol egészségügyi szolgálat (1948–2010)

2,790 Ft

Készleten

(Részlet a szerző előszavából)
A brit típusú social welfare system megteremtése és bevezetése: sikertörténet. Jó példája annak, miképpen lehet válságot okozó rendszer-hiányosságokat hagyományon alapuló értékválasztás mentén létrehozott új rendszer bevezetésével megoldani.
A rendszer zászlóshajója, a brit állami egészségbiztosítási szolgálat, a National Health Service (a továbbiakban jól ismert rövidítését, az NHS-t használom), jelenkori története pedig jó példa arra, hogy az adott értékek mentén felépített rendszer hogy roppan meg az alapításkori értékek megváltoztatásától vagy kivonásától.
Célom elsősorban, a hazai szakirodalomban hiányt pótolva, bemutatni az NHS történelmét és szerkezeti-szervezeti átalakításainak történetét. A könyv vállalkozik a teljesen állami egészségügyi szisztéma lebontási fázisainak és átmeneti intézményeinek, s az egészségpiac megnyitásának kritikus bemutatására is.
Ilyen vagy hasonló lépések megtételére – az öngondoskodás elvének nyomatékos érvényesítésére – a hazai egészségpolitika is kényszerülhet a közeljövőben. Ezért is bízom tehát abban, hogy könyvem nem bizonyul öncélúnak. Ezért összegzésül néhány tanulságot vonok le az ismertetett anyagból) s javaslatokat teszek a hazai egészségpolitikának.
Végkövetkeztetésem, hogy a szigetországi egészségügy – másfél évtizedes vajúdás után – elméleti alapjaiban újat hozó szerkezetátalakításon esik át napjainkban, azaz paradigmaváltást hajt régre. Mindezt a Darzi-mozgalom eredményeként, az NHS alkotmányozásával, a társadalmi egyetértés megőrzése mellett és parlamentáris keretek között. E reformok sikeressége egyértelműen az átalakítás elfogadottságán múlik.
 
LeírásISBN 978 615 5001 20 8
Kiadó: Publikon Kiadó
Megjelenés: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 210 oldal
Méret: 145×230 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

A szerző 1994-ben végzett a JPTE Állam és Jogtudományi Karán. Alapképzésének befejezése óta ad elő főiskolákon és egyetemeken, illetve az egészségügyben és a felsőoktatásban dolgozik. 1998 és 2000 között az OEP főigazgató tanácsosaként vesz részt a jogalkotás előkészítésében.
Munkái a társadalom- és az egészségbiztosítás tárgykörben születnek, szervesen kapcsolódva annak felsőfokú oktatásához. Társadalombiztosítási jog tantárgyhoz – Berke Gyulával közösen – először oktatási segédanyagot, majd jegyzetet ír. Ezt követően önálló monográfiája jelenik meg „A magyar társadalombiztosítási jog 2006” címmel a PTE FEEK tankönyvsorozatában.
Monográfiája, amely az NHS-ről, a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat történetéről szól, a Szerző doktori fokozatszerzéséhez kötődik, annak kétéves kutatómunkáját foglalja össze rendszerező, népszerűsítő igénnyel.

Tartalom:

BENEVOLO LECTORI SALUTEM 11
I. VÁLTOZÓ VILÁGBAN VÁLTOZÓ EGÉSZSÉGÜGY 15
I.1. Globális gondok 15
I.2. Európai elképzelések 18
I.2.1. Javaslat az EU szociális védeleméről 18
I.2.2. Az Európai Közösség cselekvési programja 20
I.3. Válaszkeresések 23
I.4. A szociális biztonsági rendszerek sajátosságai 26
I.5. A szociális biztonság szervezetei 28
I.5.1. Az ILO stratégiája (2008) 29
I.5.2. A brit modell elméleti kialakulása 29
I.6. Multikulturalitás az angolszász és a brit egészségügyben 32
I.7.Összefoglaló 35
II. AZ NHS ELŐZMÉNYEI ÉS ALAPÍTÁSA 41
II.1.1. Az általános előzmények (1911-1942) 41
II.1.2. A közvetlen előzmények és egy intermezzo (1920-42) 43
II.1.2.1. Az intermezzo: az EHS (1940) 45
II.1.3. Beveridge, avagy a háború után (1941-1948) 46
II.1.3.1. A Beveridge Report (1942) 46
II.1.3.2. A II. világháború után (1945-48) 47
II.2. Az alapítás – 1948 49
II.2.1. Az alapításkori szervezet (1948) 51
II.2.1.a. Az NHS Angliában és Walesben – Baggott szerint (1948) 52
II.2.1.b. Az NHS Angliában, Ham ábrája (1948) 53
II.2.1.c. A szervezet Rivett szerint (1948) 54
II.2.3. Aneurin Bevan (1897-1960) 55
III.2.4. Összefoglalás (1948) 56
II.2.5. Kitekintés (1948-) 57
III. AZ ELSŐ MUNKÁSPÁRTI ÁTSZERVEZÉSIG 59
III.1. A jóléti állam ideája (1948-2000) 59
III.1.1. Visszatérő avagy állandó problémák (1948-2008) 61
III.1.2. A szociális kiadások emelkedése (1948-1975) 61
III.2. Kiútkeresések 63
III.2.1. A Guillebaud-bizottság jelentése (1955) 63
III.2.2. Az ambiciózus Hospital Plan (1962) 63
III.2.3. A vényfelírási díj kérdése (1952-70) 64
III.3. Az „első menedzsment reform” és átszervezés (1975) 65
III.3.1. Kórházi napidíj avagy a fizetős ágyak vitája (1974-76) 66
III.3.1.a. Az NHS 1974-es átszervezéssel létrejött szervezete (1975) 66
III.3.1.b. Az 1974-es struktúra HAM szerint (1975) 67
III.3.2. A RAWP (1975) 68
III.3.3. Összefoglalás: hosszúra nyúlt virágkor (1948-74) 68
III.3.4. Epilógus: A virágkor vége (1978-79) 71
IV. A JÓLÉTI ÁLLAM VÁLSÁGA 73
IV.1. A jóléti állam kritikái (1968-) 74
IV.1.1. Elkésve és mellőzve: A Douglas Black Report (1980) 76
IV.1.2. A Társadalombiztosítási és szociális lakás törvény (1982) 77
IV.1.3. Konzervatív átszervezési kísérlet (1982-1983) 77
IV.i.3.a. Az NHS szervezete Angliában (1982) 78
IV.i.4. Norman Fowler éve (1986) 78
IV.1.5. Sir Roy Griffiths, „a szatócs” (1988) 79
IV.1.6. A Kedvezményezettekért vagyunk (1989) 79
IV.1.7. Tőke- és munkaerókoncentrációs kooperatív megoldások. 83
IV.1.7.1. A háziorvosok szerepe és a fundholdingok (1982-1989-2006)…%$ 84
IV.1.7.2. A multifundok (1989) 85
IV.1.7.3. A careholdingok (1991-) 86
IV.1.7.4. Összefoglaló-azellátókszerveződései(1982-) 86
IV.1.7.5. Az önálló alapok, azaz a trustok (1991-) 87
IV.1.7.6. A trustokAngliában (1991-) 89
IV.1.7.7 Esetleírás: Barlborough NHS Treatment Centre (2007-) 91
A Care UK (előtte: Anglia Secure Homes) története (1982-2008) 92
Összefoglaló értékelés (2005) 93
IV.1.7.8. Az átszervezés motorja: az idő 94
IV.2. Az 1991-es és 1997-es átszervezések 95
IV.2.1. A nemzet egészsége (1991) 96
IV.2.2. Michael Portillo (1993) 97
IV.2.3. Az „Új jóléti szerződés” (1998) 98
IV.2.4. Frank Field (1997) 99
IV.2.5. Új közigazgatás (1998) 100
V. Az NHS közelmúltja 103
V.1. A közelmúlt kihívásai (1999-2007) 103
V.1.1. A reformhelyzet: az okok 103
V.1.2. Az új struktúra kiépítése. 104
V.1.3. A minisztérium meghosszabbított karjai 106
V.2.1. Az NHS alapelvek inflációja (2000) 107
V.2.2. Inflálódó modernizációs programok (2000-2006) 108
V.2.2.1. Privatizáció a háttérben (2001-) 109
V.2.2.2. Az NHS Terv (2000) 110
V.2.2.3. A mi egészségünk, ellátásunk, véleményünk – fehér könyv (2006) 111
V.2.A. Az NHS jelenlegi struktúrája (1991-2009) 112
V.3.1. Gyógyszerellátása részleges NHS-reform tükrében (2000) 113
V.3.1.2. Röviden az egyes kapcsolódó pénzbeli ellátásokról (1994-) 115
V.4. Közelmúlt: a piacvezérelt egészségügy felé (2005-2007) 116
V.4.1. Politikai állásfoglalás (2007 július) 116
V.4.2. Átalakítása sürgősségi betegek rovására? (2007) 117
V.4.3. Szakirodalmi értékelések (2006-) 118
V.4.4.a. A szolgáltatások szervezésének jelen struktúrája (2005-) 119
V.4.4.b. Csődbe jutott NHS-alapok (2006 december) 120
VI. Az NHS jelene 121
VI.1. A jelen: Egészségügy és közigazgatás viszonya (2009) 121
VI.1.1. A hatályos jogforrások (1983- & 2009-) 122
VI.1.1.1. A hatályos NHS törvény (2006-) 123
VI.1.1.2. A szociális és az egészségügyi ellátásról szóló törvény (2009-) 124
VI.1.A. Az NHS irányítása jelenleg Angliában (2007-) 124
VI.2. A jelen szervezete: Az új NHS szervezeti felépítése (2009) 125
VI.2.A. Az NHS belső felépítése jelenleg (2007-) 126
VI.3. A jelen irányítása: A minisztérium szervezete (2004-)126 126
VI.3.a. Az Egészségügyi Minisztérium jelenlegi struktúrája (2009) 127
VI.3.1. A közigazgatási irodák 128
VI.3

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1