• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Készleten

Dávid – Kolontári – Lengyel: Afganisztán – 1979-89-99-2009

2,500 Ft

Készleten

“Afganisztán – 1979 – 89 – 99 – 2009. Konferenciakötet”
MOSZT Könyvek 4.
Pécs, 2010.

 

ELŐSZÓ
Afganisztán története a tavalyi évben hármas évfordulóhoz érkezett, az
1979-es szovjet intervenció és az 1989-es kivonulás, Magyarország
1999-es NATO csatlakozása, 30, 20, illetve évtizednyi távlatból történő
visszatekintésre, immáron nemzedéknyi és történeti időintervallumból
történő rálátásra nyújtott módot, és lehetővé tette a világ e ma is forró
pontjának történeti, katonai, biztonságpolitikai és politológiai elemzését.
A téma többszörösen is érdekes és aktuális, hiszen a terrorizmus
világméretűvé válása és elterjedése szorosan összefügg az Afganisztán
problematikával, ez pedig napjaink egyik legégetőbb kérdése, hiszen a
nyugati polgári demokráciák létformáját és mindennapi életét alapjaiban
veszélyezteti. A témának egyetemes történeti, világpolitikai összefüggései mellett erőteljes magyar vonatkozása is van, hiszen Magyarország,
mint immáron több mint egy évtizede NATO tagállam, népessége és
anyagi lehetőségeinek függvényében részt vállal a kérdés megoldásában,
elsősorban a humanitárius kérdések kezelésében és a Tartományi Újjáépítési Csoport (MH PRT) révén az újjáépítésben.
Mindezekért a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetének Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoportja,
a MOSZT egy sikeres rektori pályázat elnyerését követően 2009. október
28-án konferenciát szervezett a hármas évforduló alkalmából. A téma
ma már három évtizednyi távlata miatt egyszerre nyújt vizsgálódási terepet a történettudomány, napi aktualitásai miatt a politológia művelői
számára, a magyar katonai részvétel és a terrorizmussal történő kapcsolódási pontok pedig katonák, biztonságpolitikai szakemberek részvételét
és hozzáértését igényelték a téma feldolgozásában. Éppen ez lett a konferencia minden résztvevő által méltatott legértékesebb vonása, hogy az
egyes tudományterületek képviselő kimozdultak saját szűken vett szakmai köreikből, és más diszciplínák képviselőivel közösen dolgoztak fel
egy nemcsak történetiségében, hanem napi aktualitásaiban is rendkívül
fontos és érdekes témát. Különösen izgalmas része volt a konferenciának, hogy az előadók között politológusok, biztonságpolitikai szakértők mellett gyakorló katonák, veteránok, illetve ma is aktív honvédtisztek is felléptek, így első kézből hiteles anyaggal, vizuális háttérrel és statisztikákkal támasztották alá mondandójukat.
A szervezők úgy döntöttek, hogy a konferencián elsősorban a
meghívott külső előadók szerepeljenek, hiszen őket a hallgatóságnak
nem áll módjában rendszeresen hallgatni, ugyanakkor a téma felvezetése
és jobb megértése érdekében a szervező kutatócsoport a MOSZT, illetve
a vele a program kimunkálásában szorosan együttműködő Magyar
Hadtudományi Társaság az egyetemi hallgatók számára a konferencia
tematikájához szorosan kapcsolódó kísérő előadássorozatot tervezett saját szakemberei közreműködésével. Mind a konferencián, mind a kísérő
előadássorozat esetében a szervezők tudatosan vállalták a sokszínűséget,
ami előbbi esetben az előadók eltérő előképzettségében, utóbbinál pedig
abban nyilvánult meg, hogy doktorandusz hallgatótól kezdve az elismert
professzorig számos kutatónak biztosítottak előadási, s jelen kötetben
publikálási lehetőséget, elfogadva az ezzel időnként óhatatlanul együtt
járó színvonalbeli, szakmai egyenetlenségeket.
A konferencia létrehozásában, már a szervezési fázistól kezdve
számos fórum, műhely, szervezet működött közre, ami különösen a jelenlegi hazai állapotokat tekintve példaértékűnek mondható. A MOSZT
mint főszervező mellett kezdettől óriási apparátussal és lelkesedéssel
részt vett a program létrehozásában a Politológus Hallgatók Országos
Egyesülete, maga mögött tudva PTE BTK Politika Tanulmányok Tanszékének támogatását, s a szervezőmunkán túl „afgán” birkapörköltjével
pedig hangulatos, önálló kísérőprogrammal járult hozzá a rendezvény
sikeréhez. A Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozata
pedig a konferencia szakmai koncepciójának kialakításában, illetve az
előadók körének meghatározásában működött rendkívül értőn és aktívan
közre. A számos külső partner közül kiemelkedő szerepe volt a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karának,
amely számos előadót küldött, illetve javasolt a konferenciára, lehetővé
téve a téma bölcsészhallgatók számára merőben más nézőpontból
történő megközelítését, valamint afgán ruhák, eszközök bemutatásával,
színvonalas kísérőprogramot, kiállítást szervezett az előadások mellé.
A konferenciát nemcsak a helyszínen követte folyamatosan kb. 120
hallgató a PTE BTK Vargha Damján Konferencia termében, hanem
„High-tech” műszaki megoldással, videó közvetítés révén a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar közel 100 hallgatója is részese lehetett az előadásoknak.
Jelen kötet a rendkívül jól sikerült konferencia és annak kísérő
előadásai, valamint egy, a történeti előzményeket bemutató tanulmány
anyagát tartalmazza. A konferencia tematikájának megfelelően időrendben követik egymást az egyes írások, ahol a keretet a Pécsi Tudomány
Bölcsészettudományi Kar dékánjának, prof. Dr. Fischer Ferencnek a
felvezetése, és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos
Hadtudományi Kar dékánjának, Dr. Felházi Sándor ezredesnek a zárszava adja. Ezúton köszönjük Dr. Lippai Péter ezredes úrnak, hogy a
kötet illusztrációjához elengedhetetlen fényképgyűjteményét a felhasználhattuk.
Bár valamennyi, a konferencián elhangzott előadás írott változatát
nem sikerült megszereznünk, a beérkezett anyagok olyan színvonalúak
és terjedelműek voltak, hogy a szerkesztők így is nyugodt lélekkel a kötet összeállítása és közrebocsájtása mellett dönthettek.
S bár a rendezvény tudományos jellegű volt, konferenciánkkal és kötetünkkel egyúttal ki kívánjuk fejezni tiszteletünket az Afganisztánban
szolgálatot teljesítő magyar katonák helytállása, s az ott elhunytak emléke előtt.
Pécs, 2010. október
Dr. Bebesi György egy. docens
Felelős szerkesztő

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1