• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Csefkó Ferenc – Horváth Csaba (szerk.): Korrupció Magyarországon

3,200 Ft

Készleten

A magyar közpolitika jelenkori történetének politikai, jogi, morális és természetesen gazdasági szempontból talán legsúlyosabb negatív társadalmi hatásokat kiváltó „vonulatát” képezik a rendszerváltás egész időszakát átszövő korrupciós jelenségek. Nem szorul bővebb bizonyításra, hogy a közvetlen politikai aktualitáson túlmenően olyan súlyos problémákról van szó, amikor e kérdésekről beszélünk, melyek alapvetően érintik az új rendszer legfontosabb jogintézményeit az államhatalmi, igazságszolgáltatási, a bűnüldöző szervek, s a közigazgatás tevékenységét, de kihatnak a társadalom mindennapi mozgására, s döntően járulnak hozzá az erkölcsi politikai értékek elfogadásában (és sajnos) azok elutasításában. A legutóbbi évek (vagy inkább hónapok) korrupciós „ügyleteinek” napvilágra kerülése, esetenként a sajtó avagy a nagyobb nyilvánosság előtti „meglebegtetése” bizonyítja önmagában is, hogy bármennyire is látensek azaz titkoltak a korrupciókban résztvevők „akciói” valószínűsíthető, hogy az ilyen jellegű cselekmények átszőtték és átszövik a fentebb jelzett szférákat. Fölteendő a kérdés, hogy jogállami, demokratikus berendezkedésünk megkövetelte állami-társadalmi működés törvényszerűségei közepette mennyire lehetünk elégedettek a hazai korrupciós indexel, azaz, – ahogy ezt többen megfogalmazzák – miszerint hazánk a korrupciós világranglistában a közepesen fertőzött országok közé „küzdötte fel (vagy le)” magát. Az előzőekben fölvillantott jelenségekre adható egyértelmű választ, főként olyanokat, amelyek nem csupán áttekintő, értékelő elemzéseket adnak, de megvalósítható javaslatokat is megfogalmaznak, nem tudunk adni. Ad viszont ez a kötet, amelyet kezében foghat az olvasó, széles körű áttekintést a korrupció kártékony hatásairól. 
 
LeírásISBN 963 8490 20 9
Kiadó: PTE ÁJK, Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület
Megjelenés: 2001
Nyelv: magyar
Terjedelem: 402 oldal
Kötés: kartonált, ragasztókötött
Méret: 164 x 230 mm

A korrupcióról szóló könyvünk több forrásból táplálkozott. Egyrészt tartalmazza ama konferencián elhangzottak eredményeit, amelyet 2000 októberében rendezett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület és a Friedrich Ebért Alapítvány Pécsett a korrupcióról. Ezen túl fölkértünk néhány olyan neves szakembert, közéleti személyiséget, akiknek véleményünk szerint fontos mondanivalója van a témáról, s akik első szavunkra vállalták is, hogy leírják gondolataikat. Így állítottuk össze ezt a tematikus kiadványt, amely összességében immár jóval több, mint egy konferenciakötet, jóval több, mint egy tanulmánygyűjtemény, látlelet arról, amit a könyv címe önmagában is jelöl. A munka igyekszik áttekinteni a korrupció föllelhetőségének, megjelenésének és kártékony hatásának valamennyi lényeges területét. E körben elsőként kell szólni az ez elleni harc állami lehetőségeinek föltárásáról, s azokról a kezdeményezésekről, amelyek hazai és nemzetközi berkekben egyaránt születtek ezt illetően. Több vonatkozásban is érintjük a korrupció és a hatalom összefüggéseit, rávilágítva e körben a politikai, hatalmi elit különleges felelősségére. A jogi szabályozás és a közigazgatás működésének korrupciós jelenségei talán a legkártékonyabbak a polgárok megítélése szempontjából, hiszen a törvényességben való hitet a jogállamban való bizalmat rendítik meg. így és ezért sokoldalúan világítjuk meg mindezen jelenségeket. Úgy véljük több szempontból is nóvumnak tekintendőek azok a tanulmányok, amelyek a korrupció emberi, lelki tényezőit igyekeznek bemutatni filozófiai, morális avagy orvosetikai szempontból. Végül, és valóban nem utolsósorban a korrupció két olyan legsúlyosabb területét elemezzük, amelyek a társadalmi értékítélet és a polgárok rá vonatkozó elutasítása szempontjából a legjelentősebbek, ez a gazdaság és a bűnözés. Az e fejezetekben közzétett anyagok rávilágítanak egyrészt arra, hogy a privatizációtól a közbeszerzésekig (nem is beszélve az olajügyekről) ma már szinte nincs olyan területe a gazdaság működésének, ahol kisebb-nagyobb erővel ne ütötte volna fel a fejét a korrupció. A bűnözéssel, avagy a bűnüldözéssel és az igazságszolgáltatással kapcsolatban írtak viszont arra hívják föl a figyelmet, hogy egyrészt rendkívül nehéz (éppen a kölcsönös érdekeltségek miatt) földeríteni e cselekményeket – ezért is igen kicsiny az ilyen típusú bűncselekmények aránya, számaránya – másrészt viszont, hogy mennyire korlátozottak a korrupciós jelenségek föltárásában. Mi – tesszük hozzá – bízzunk azonban abban, hogy nem reménytelenek. S ennek a reménynek a hitében ajánljuk mindazoknak a közéleti személyiségeknek, országgyűlési képviselőknek, kormányzati tényezőknek, helyi politikusoknak, a különböző társadalmi és érdekszervezetekben dolgozóknak, és természetesen a politikai pártoknak, akiknek tevékenységét közvetlenül is érinti, hogy tenniük kell valamit a korrupció visszaszorításáért, és akik felelősséggel is tartoznak azért, hogy tegyünk is ellene valamit. De ajánljuk ezt a könyvet minden magyar állampolgárnak, mert hogy végső soron valamilyen formában mindannyian érintettek is vagyunk, így hát számunkra is fontos, hogy megismerjük a korrupció világát, s hogy a magunk, igaz, igen szűk lehetőségével, tisztességünkkel tegyünk ellene valamit.

Tartalom

 

Bevezető 7
A korrupció elleni harc állami lehetőségei
Hankiss Elemér: A korrupció játékai Közép-Kelet Európában – 1945-1990 13
Márki Zoltán: Válasz a korrupciós kihívásokra 33
Hende Csaba: A kormány korrupcióellenes programja 42
Kende Péter: A korrupció elleni harc esélyei 49
Kovács Árpád: Az Állami Számvevőszék és a korrupció 56
Kurucsai Csaba: A korrupció elleni új európai szabályok 62
Korrupció és hatalom
Horváth Csaba: A korrupció társadalmi gyökerei (a Kádár-rendszer) 71
Lengyel László: A politikai korrupció és következményei 83
Samu Mihály: A hatalommal való visszaélés és a korrumpálódás 93
Juhász Ferenc: Politika és korrupció 101
Bőhm Antal: Korrupciós jelenségek a politika világában 112
Kőhalmi László: Korrupció és hatalom – gondolatok az igazságszolgáltatás befolyásolhatóságáról 117
Szili Katalin: Korrupció a magyar közéletben 132
Korrupció – jog – közigazgatás
Petrétei József: Jogállam és korrupció 137
Hack Péter: Korrupció és jog 143
Bércesi Ferenc: Korrupció és közigazgatás 164
Ivancsics Imre: A törvényesség és törvénytelenség határa 170
Csefkó Ferenc: Közéletünk tisztátalansága 176
A korrupció ideológiai, lelki tényezői
Vásárhelyi Mária: Korrupció a közgondolkodásban 187
Merth László: A korrupció értrelme(zése); a jelenség korrekciós és konverziós megnyilvánulásai 196
Baráth Árpád: A korrupció csoport- és tömeglélektani gyökerei 203
Lőrincz Jenő: A lelkiismeret “megvesztegetése” (Önfelmentő stratégiák a köz egészségének, mint közjónak a kárára) 217
Ungár Tamás: Az újságíró megvásárolt hallgatása 226
Korrupció – gazdaság
Sik Endre: A korrupció nagysága 233
Karsai Gábor – Papanek Gábor: Az üzleti korrupció gazdasági nézőpontból 253
Sinku Pál: Vesztegetés a gazdaságban 265
Szilovics Csaba: A korrupció néhány megjelenési formája és hatása az adóigazgatásra 272
Lipovecz Iván: A közszféra korrupciója 279
Mádi Imre: A mindennapi korrupció 285
Rácz Gábor: Fekete kereskedelem – korrupció 295
Korrupció – bűnözés
Balogh Ágnes: A vesztegetés megítélésének egyes jogtörténeti vonatkozásai 303
Kránitz Mariann: A korrupciós bűnözés 315
Korinek László: A korrupció néhány aktuális kriminológiai vonatkozása 328
Tremmel Flórián: Az aktív veszegető büntetlensége és a vesztegetés kriminalisztikai vonatkozásai 337
Németh László: A korrupció, a hatalom és a rendőrség háromszöge 346
Ernyes Mihály: Rendőri korrupció? 359
Sárközi Ferenc: Korrupció a rendőrségnél 367
Balogh László: Szervezett bűnözés és a korrupció 377
Belegi József: A közélet tisztasága elleni támadások az ítélkezési tapasztalatok fényében 384
Angol nyelvű tartalomjegyzék 373
Német nyelvű tartalomjegyzék 397

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1