• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Készleten

Bálint Ágnes: Télemakhosz bolyongásai. Németh László pszichobiográfiája 1901–1932

2,800 Ft

Készleten

Könyvészeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978 615 5181 76 4
Megjelenés: 2012
Terjedelem: 236 o.
Méret: 148×210 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

Ismertetés
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ma az a bölcs, aki hallgat Németh Lászlóról, nem az, aki beszél. Bálint Ágnes mégis arra vállalkozik, hogy új diskurzust indít a huszadik század e megkerülhetetlen személyiségéről. Pszichobiográfiát ír, ami egyesíti a történelem, az irodalomtörténet és a modern pszichológia eszköztárát abból a célból, hogy hiteles rekonstrukciót készítsen hőséről. Úgy véli, hogy az ily módon animált, újra lélekkel felruházott alak „képessé válik arra, hogy magáért beszéljen.”A könyv a családi örökség részletes lélektani elemzéséből kiindulva mutatja be a gyermek Németh László fejlődését, majd a Télemakhosz-sorsú ifjú hosszas bolyongását a serdülőkor útvesztőjében, végül a fiatal író első szárnypróbálgatásait. Részletesen elemzi Németh László gyermekkori fantáziajátékát, a családi tudattalanban rejtőző „fantom” révén átélt ifjúkori neurotikus problémáit, és a Babitscsal vívott szimbolikus ödipális küzdelmeket. A mű a harmincas évek elején saját művészi útjára lépő Németh László bemutatásával zárul. A pszichohistorikus elkötelezettségű szerző vallja, hogy „művész és műve elválaszthatatlanul feltételezik egymást.” A kreativitás genezisét kutatja az életút során, s a művek lélektani értelmezése révén mutat rá az élet és az alkotás egymást kölcsönösen meghatározó voltára. Úgy véli, azáltal, hogy „új perspektívába állítja az írót és alkotásait, egyúttal új válaszok keresésére ösztönzi az irodalomtörténeti kutatást” is. A könyv egyszerre szól az irodalomtudomány és a pszichológia szakmai közönségéhez, és olvasmányos stílusa, világos gondolatvezetése révén a szélesebb, érdeklődő nagyközönséghez.

A szerző magyar-angol szakos középiskolai tanári és pszichológusi diplomával rendelkezik, a PTE Pszichológia Doktori Iskolájában 2005-ben szerzett PhD-fokozatot. Jelenleg a PTE BTK Neveléstudományi Intézetének adjunktusa.

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

Előszó 9
Bevezetés 13
Életrajz, történettudomány és pszichológia 13
A pszichohistória viszonya a pszichoanalízishez és a történettudományhoz 16
A pszichohistória módszerei 18
Németh László pszichobiográfiájának műfaji és módszertani megfontolásai 18
Családi örökség I. – Gaál Vilma személyisége 23
Családfa 23
A családi titok 25
A válóper 29
A válás után 31
A „rossz vér” mítosza 33
A házasság 36
Pszichoszexuális éretlenség 38
A fiatal anya 40
Családi örökség II. – Németh József személyisége  43
A szilasi gyökerek 43
Németh József diákévei 44
A házasság dilemmája 47
Az érett személyiség kibontakozása 48
Németh József fogságba esik 51
Menekülés a valóság elől 53
A népbiztos-per és a hadifoglyok sorsának összefonódása 56
A hazatérés viszontagságai 57
Itthon 59
Gyermekkor 61
A csecsemő világa 61
A frusztráció szavai 63
A vasalódeszka 67
Az „üldözött” én 69
Egy meghatározó ajándék 72
A fantáziajáték tartalma 74
Térkép és család 76
A „vezér” és a „stratéga” 78
A „patrióta” 79
A középiskolás évek 83
A látencia beköszönt 83
A „remete” 85
„Neveltetésem megszakad” 86
A látencia prolongálódik 89
Identifikációs törekvések 91
A kreativitás kibontakozása 93
Nagybányai vakáció 95
Az „élet íze” és a „szent undor” 97
Az Ella-szerelem kezdetei 99
A Fazekas utca szelleme 102
„Lírai roham” 104
A kommün 105
Öngyilkossági krízis 107
A nyomás évei  111
Egy módszertani megfontolás 111
Az elakadt „növésterv” 112
Az „idegbaj határán” egyensúlyozva 113
A Rózsa utcai kudarc 117
Az inceszt-tabu iszonya 118
A „gondolatolvasó” 121
A pályakorrekció motivációi 124
Az egyetemi évek 127
A költő medikus 132
A Télemakhosz-élmény  135
Télemakhosz 135
A csalódás 137
Pénelopé és Odüsszeusz 139
Az „irgalomhoz” vezető út 142
Találkozás a „fantommal” 144
A Télemakhosz-narratívumok 146
A Télemakhosz-novella (1926) 147
Az Emberi színjáték 151
Az Irgalom első változata – Télemakhosz metamorfózisa 153
Magam helyett 156
Az Irgalom – a lojalitáskonfliktus regénye 157
A készülődés évei 161
Raszkolnyikov szerepében 161
A szigorló vőlegény 163
„Laboratóriumból gályapad” 166
A házasságkötés dilemmái 169
„Bevonulás az irodalomba” 171
„Vesztegzár alatt” 174
A Horváthné visszhangjai 178
A fogorvos 182
Az iskolaorvos 184
Az „Európai utas” 186
Babits vonzásában 189
„Szövetség” születik 189
A Baumgarten-díj 192
A „görög fordulat” 197
Az „Új nemzedék” 199
Török Sophie 202
Görbe tükör 207
A szakítás 210
„Fantomizálás” 213
Utószó 219
Felhasznált irodalom 221
Képek jegyzéke 229
Melléklet 231

Rendelési információk

A könyvek megrendelésénél minden esetben számlát állítunk ki, amelyet a megrendelt könyvekkel együtt juttatunk el a Megrendelőhöz.

A Megrendelők kétféle átvételi mód között választhatnak: személyes átvétel vagy kézbesítés.

1.) Személyes átvétel:
A megrendelt könyvek személyesen átvehetők a Kronosz Kiadó könyvesboltjában, Pécsett, a Kóczián Sándor utca 1.-ben (nyitvatartás: H-P.: 9.00-17.00) legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanaptól.
Személyes átvétel esetén a megrendelés ellenértékét készpénzben egyenlítheti ki, értelemszerűen postai és csomagolási költséget ez esetben nem számolunk fel.

Személyes átvétel esetén lehetőség van bankártyás fizetésre is.

2.) Kézbesítés:
A megrendeléseket postai úton teljesítjük.
Háromféle fizetési mód közül választhat:

a) Postai utánvétel
Amennyiben a megrendelőlapon postai utánvétellel kéri a megrendelt kiadványokat, úgy a megrendelés postaköltséggel és utánvéti díjjal növelt értékét Ön a kézbesítőnek fizeti ki.
Felhívjuk tisztelt Megrendelőink figyelmét, hogy az utánvételes feladás díja a normál postai levél- ill. csomagfeladás díjánál jóval magasabb, annak kb. kétszerese.

b.) Átutalás
Intézményi vásárlás
Könyvtárak, intézmények és nagyobb értékű céges megrendelések esetén átutalással történő fizetés kérhető. Átutalásos fizetési mód esetén a fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 8 nap. Átutalásos fizetési mód esetén utánvéti díj nincs, a postaköltséget pedig a megrendelt kiadványok árával egyidejűleg, ugyanazon tranzakció keretében fizeti ki a Megrendelő.

Egyéni megrendelők – Proforma számla
Egyéni megrendelők (magánszemélyek) az utánvétel helyett választhatják az átutalásos fizetési módot. Ebben az esetben a Megrendelőnek elektronikus úton ún. proforma vagy díjbekérő számlát küldünk, mely tartalmazza a rendelés kiegyenlítéséhez szükséges összes információt. A díjbekérő számlát 8 napon belül kell teljesítenie. A pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül postára adjuk a megrendelt kiadványokat a Megrendelő nevére kiállított számlával együtt, mely már pénzügyi teljesítést nem igényel.
E fizetési mód legfőbb előnye, hogy nem számítunk fel utánvételi díjat, a postaköltség a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően a megrendelt kiadványok súlya szerint­ alakul.
A megrendeléseket igyekszünk azonnal teljesíteni, de a megrendelt kiadványokat a megrendelés megérkezésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül postára adjuk.
A korlátozott példányszámban, valamint a készlet erejéig meghirdetett akciókban részt vevő termékek esetében a Kiadó fenntartja annak lehetőségét, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni.

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

A rendelés a megrendelés napján visszamondható. A rendelés a könyvek átvételekor visszamondható, abban az esetben, ha a megrendelt könyv nyomdahibás vagy sérült, illetve a könyv fizikai állapotáról közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak

Az Ön által megrendelt könyvekre a Kronosz Kiadó minőségi garanciát vállal. Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelt könyv nyomdai hibás, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez Önnek elég a könyvet a számlával együtt címünkre visszaküldenie. Ha már nem található a készletünkben hibátlan példány, Önnek lehetősége van másik könyvet választani a hibás helyett.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van a megrendeléssel kapcsolatban, kérjük, jelezze azt a Kronosz Kiadó elérhetőségein.

Postai megrendelés és online Rendelés esetén csak olyan adatokat kell megadnia, amelyek feltétlenül szükségesek az Ön megrendelésének maradéktalan kiszolgálásához, illetve az esetleges későbbi kapcsolattartáshoz (pl. reklamáció esetére).
A Kiadó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1