• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

Taneszközfejlesztés

Applikációs kártyacsomag

MEGRENDELEM

az általános iskola felső tagozatos történelem tantárgy tanításához
(a csomag 222 db kétoldalas kártyát + módszertani útmutatót és feladatgyűjteményt tartalmaz).

Ezúton ajánlom a tisztelt kollégák és érdeklődők szíves figyelmébe a Bernáth Miklós középiskolai történelemtanár és munkacsoportja által alkotott „Történelem applikációs kártya” elnevezésű csomagot.

A fóliázott, ízléses kivitelű, jól kézbe vehető, masszív lapocskák a magyarországi taneszközfejlesztés új útját jelentik, és alapvetően különböznek minden korábbi hasonló próbálkozástól. A kártyák első oldalán igényes, jó minőségű, mindig valamely eredeti anyagra épülő fotók láthatók, alatta kérdések, a hátoldalán pedig adatok, érdekességek találhatók.

Az általános iskolai tanulók számára készült, színvonalas összeállítás, amelynek testvércsomagjai más tárgyakból is készültek és készülnek, rendkívül széleskörű módszertani felhasználásra nyújt lehetőséget, ezeket külön a kártyacsomaghoz mellékelt, annak részét képező, „Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény” foglalja össze. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő játékos feldolgozásmód, az egyéni és csoportos munkára lehetőséget nyújtó alkalmazási változatok szignifikánsan bővítik az órát tartó pedagógus eszköztárát, oldják a tanulás egysíkúságát, változatosabbá, érdekesebbé teszik a tananyag elsajátítását. A kártyacsomag természetesen nemcsak tanórán, hanem szakkörökön, vetélkedőkön, tehetséggondozás, versenyfelkészítés alkalmával is eredményesen alkalmazható.

Kiemelendő, hogy ebben az életkorban különösen fontos a kreativitás fejlesztése, amelyre az új taneszköz szerkezete remek lehetőséget kínál. Az is külön említést érdemel, hogy a mai fiatalok vizuális kultúrán nőnek fel, így a képszerű megjelenítés segíti az általuk napi szinten használt információhordozókkal történő azonosulást, javítja a tantárgy iránti affinitást. Ebben nagy segítséget nyújthat a csomagnak a kor igényeihez alkalmazkodó digitális változata, amely vetélkedőszerű megjelenítésre és egyéni képességfelmérésre, játékra egyaránt alkalmas, és projektoros kivetítéssel, akár frontális osztálymunkára is lehetőséget nyújt.

Mindezek alapján, mint közoktatásban is jártas, vezető egyetemi oktató melegen ajánlom a fenti taneszköz országos terjesztését.

Dr. habil. Bebesi György PhD
Kutatócsoportvezető egyetemi docens
Pécs, 2010. november 20.

Applikációs kártyacsomag

az általános iskola felső tagozatos természetismeret – biológia tantárgy tanításához
(a csomag 175 db kétoldalas kártyát + módszertani útmutatót és feladatgyűjteményt tartalmaz).

MEGRENDELEM

GM2011/03

Applikációs kártyacsomag

az általános iskola felső tagozatos magyar nyelvtan tantárgy tanításához
(a csomag 120 db kétoldalas kártyát + módszertani útmutatót és feladatgyűjteményt tartalmaz).

MEGRENDELEM

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1