• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1
Category:

Pécs története I. Az őskortól a püspökség alapításáig

9,900 Ft 7,920 Ft

Szerkesztette: Visy Zsolt

Könyvészeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155339080
Kiadó: Pécs Története Alapítvány – Kronosz Kiadó
Megjelenés: 2013
Nyelv: magyar
Terjedelem: 360 o.
Méret: 198×278 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött


Ismertető
…………………………………………………………………………………………………………………………

A kötet, melyet a Tisztelt Olvasó kezében tart, egy két évtizede indult program végeredményének első darabja. 1992 áprilisában határozott Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pécs Története Alapítvány létesítéséről, amelynek fő feladatává tette a város történetét tudományos alapossággal, de közérthetően és reprezentatív formában bemutató nagymonográfia elkészítését. A szerkesztő bizottság irányításával 1993 óta folyó kutatómunka eredményeiről eddig 26 konferencia, a Tanulmányok Pécs történetéből c. sorozat húsz, és a Források Pécs történetéből négy kötete, továbbá más periodikákban megjelent tanulmányok, valamint egy sok ezer tételt tartalmazó bibliográfia révén tájékozódhattak az érdeklődők. A mintegy 420 előadás és több mint 6200 oldalnyi nyomtatott szöveg gazdag – de még korántsem teljes – tárháza a város történetéről szerezhető ismereteknek. A Pécs története I. Az őskortól a püspökség alapításáig című kötet szerzői – Visy Zsolt szerkesztő irányításával – arra vállalkoztak, hogy bemutassák a mai értelemben vett Pécs városának természeti környezetét és előtörténetét. Utóbbi fejezetekből megismerhetjük a térség bronzkori társadalmait, Sopianae településtörténetét, temetkezési szokásait és ókeresztény temetőjét, a római kor utáni népvándorlás eseményeit, az avar kor hatásait és a honfoglalást követően a magyar lakosság megtelepedését. A szerzők széles összefüggésben – az egyes korszakok sajátosságaitól függően – a megyei, a dunántúli vagy éppen a Kárpát-medence egész területén zajló folyamatokkal összevetve mutatják be a mai Pécs területének sajátos, illetve más territóriumokkal azonos fejlődését. Az új tudományos eredményeket is hasznosító, részben eltérő álláspontokat is megjelenítő, de egyben a széles olvasóközönségnek is szóló könyv szövegét gazdag színes melléklet – 40 térkép, 30 diagram 180 tárgy- és épületfotó – teszi szemléletessé, a szellemi értékek mellett esztétikai élményben is részesítve az olvasót. A magyarul nem tudók a részletes angol nyelvű rezüméből

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

I. Pécs természeti környezete (Lóczy Dénes – Gyenizse Péter)
II. Pécs története a késő bronzkorig (Szeverényi Vajk)
III. Pécs története a késő bronzkortól a római foglalásig (Maráz Borbála)
IV. Sopianae településtörténete (Visy Zsolt)
V. Temetkezési szokások a római kori Sopianaeban (Katona Győr Zsuzsa)
VI. Sopianae ókeresztény temetőjének épületei (Gábor Olivér)
VII. Pécs története a rómaiak távozásától az avarok bejöveteléig (Gábor Olivér)
VIII. Pécs története az avar kortól a magyar államalapításig (Vaday Andrea)

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1