• info@mandulavirag.hu
  • +36 72 215 781
  • 7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1
Category:

Bene Krisztián: A Nagy Károly hadosztály

3,200 Ft

A magyar és az egyetemes hadtörténetírás egyaránt kiemelt figyelmet szentel a
második világháború eseményeinek, ugyanakkor vannak olyan összecsapások és alakulatok,
amelyeket a többinél is nagyobb érdeklődés övez. Egyértelműen az utóbbiak közé tartoznak a
Waffen-SS kötelékében létrehozott hadosztályok, amelyek sok szempontból különlegesnek
számítottak a háború során. Akadnak olyanok, amelyek történetét már számos alkalommal
megírták, ugyanakkor vannak olyanok is, amelyek különböző okokból kifolyólag szinte
teljesen ismeretlenek maradtak a szakmai és a nagyközönség számára is.
Jelen kötetben Bene Krisztián arra tesz kísérletet, hogy korábban megvédett doktori
értekezésére alapozva – amely könyv formájában Franciaországban is megjelent – bemutassa
a francia önkéntesekből álló Nagy Károly SS-hadosztály létrehozásához vezető utat, a német
fegyveres erők kötelékében létrejött különböző francia alakulatokat, a franciák toborzását az
egységbe, az alakulat születését és kiképzését, majd pedig bevetését 1944-45 folyamán a
keleti hadszíntéren.

A szerző a hadosztály túlélőinek történetével sem marad adósa az olvasóknak,
közreadja a katonák bíróság előtti számonkérését, a börtönbüntetéseket, az indokínai
háborúban való részvételt, valamint a társadalomba való visszailleszkedés problémáit is.
A képekkel és térképekkel illusztrált kötetet életrajzok, levéltári források, a bemutatott
alakulatok szervezeti felépítése és részletes irodalomjegyzék egészíti ki, amely lehetővé teszi
az olvasó számára, hogy teljeskörű képet alkothasson a francia-német történelem eme kevéssé
ismert fejezetéről.

kapcsolat
+36 72 215 781

7624 Pécs Kóczián Sándor u. 1